PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem společnosti L‘ORÉAL je být příkladnou společností. Chceme pomoci učinit svět krásnějším místem. Klademe velký důraz na poctivost a zřetelnost, a proto jsme se zavázali k budování silných a trvalých vztahů s našimi zákazníky a spotřebiteli, založených na důvěře a vzájemné výhodnosti. V souladu s touto filozofií je ochrana vašeho soukromí pro nás zásadní a my bychom vás rádi prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) informovali o způsobu, jakým sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Správcem vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) je společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00, Praha 5, IČ: 604 91 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C27731 (dále jen „L´ORÉAL“ nebo „my“).

Tímto dokumentem prohlašujeme, že společnost L´ORÉAL zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, atd.

Dbáme na to, aby vaše osobní údaje byly chráněny po celou dobu jejich zpracování, aby byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, pro stanovené účely a dobu. Zároveň dbáme na to, abychom vás o zpracování vašich osobních údajů informovali, což činíme například prostřednictvím tohoto Prohlášení, ale také prostřednictvím jednotlivých služeb, které vám poskytujeme. Sledujte proto pečlivě naše další prohlášení.

 1. NA CO SE TOTO PROHLÁŠENÍ VZTAHUJE?

  Toto Prohlášení platí pro všechny webové stránky, aplikace, online hry a jakékoliv jiné on-line iniciativy na webových stránkách, které jsou provozovány společností L´ORÉAL či na profilových stránkách společnosti L´ORÉAL, které jsou umístěné na jiných platformách (např. sociální sítě) a v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů subjektů údajů, případně i na jiné zpracování osobních údajů spotřebitelů, pokud je o tom subjekt údajů informován a je odkázán na toto Prohlášení. Toto Prohlášení se nevztahuje na webové stránky třetích stran, včetně těch, které mohou být zmíněny na našich stránkách prostřednictvím odkazu, nestanoví-li zákon či správce jinak.

 2. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

  Vaše osobní údaje zpracováváme s vaším předchozím souhlasem nebo na základě právního důvodu vždy v nezbytném rozsahu pro dosažení následujících účelů:

  • S vaším předchozím souhlasem, můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, abychom vás mohli informovat o našich nových výrobcích či službách. Pro tyto účely zpracováváme zejména vaše jméno a příjmení a vaši emailovou adresu. Bližší informace týkající se takového zpracování jsou vždy uvedeny na příslušné webové stránce, prostřednictvím které nám takové informace poskytujete.

  • S vaším předchozím souhlasem můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pro účely užití online obsahu na našich webových stránkách, je-li to potřeba, pro účely objednávání různých online služeb nebo pro účely spotřebitelské soutěže, kterou L´ORÉAL pořádá a které se účastníte. Veškeré takové zpracování můžeme provádět jak na našich webových stránkách, tak na stránkách třetích stran, které pro vás provozujeme za podmínek stanovených těmito třetími stranami (např. profilové stránky L´ORÉAL na sociálních sítích, atd.). V takových případech zpracováváme vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, váš názor na naše výrobky, fotografie či videa, které s námi sdílíte. Bližší podmínky takového zpracování jsou pro každý takový případ vždy uvedeny na příslušné webové či jiné stránce.

  • Pokud vás při jakékoli markentingové činnosti vyzveme k zaslání fotografií, slovních vyjádření či videí, vždy vás požádáme o souhlas se zpracováním takových osobních údajů a stejně tak jako o souhlas s užitím podobizen a hlasů osob zobrazených v takových médiích, to vše v souladu s platnými právními předpisy. Součástí takového souhlasu je vždy příslušné poučení.

  • Na základě právního důvodu uzavírání a plnění smlouvy mezi námi podle toho, jak je uvedeno na příslušné stránce, můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely plnění příslušné kupní smlouvy, a to v případě využití internetového obchodu. Pro takový případ jsme oprávněni používat jméno a příjmení, poštovní adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, detaily vaší objednávky, platební detaily, vaši platební historii, abychom mohli vaši objednávku zpracovat a zboží vám řádně doručit. Tyto údaje poskytujete dobrovolně, nicméně v případě, že nám tyto osobní údaje neposkytneme, nebude možné prodej zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu uskutečnit.

  • V souvislosti s poskytování služeb v rámci našeho internetového obchodu také můžete využít služeb našeho call centra, abyste získali vice informací o vaší objednávce, o našich výrobcích a souvisejících službách. Sdělujeme vám, že v rámci hovoru s operátorem, může být váš hovor monitorován, a to pro účely zkvalitňování našich služeb.

  • S vaším předchozím souhlasem můžeme shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje pro marketingové a obchodní účely, abychom mohli analyzovat vaše spotřebitelské chování a abychom vám tak mohli nabídnout lepší výrobky a služby. Pro tyto účely můžeme zpracovávat vaše jméno a příjmení, adresu, emailovou adresu, pohlaví, věk / datum narození, vaše názory a komentáře na naše výrobky. Bližší informace k takovému zpracování budou vždy uvedeny u daného souhlasu.

  • S vaším předchozím souhlasem můžeme shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje pro výzkumné a statistické účely, abychom mohli efektivněji rozvíjet naše výrobky a služby tak, aby odpovídali nejenom vašim potřebám, ale i moderním vědeckým trendům. Pro tyto účely můžeme zpracovávat vaše jméno a příjmení, adresu, emailovou adresu, pohlaví, věk / datum narození, vaše názory a komentáře na naše výrobky. Bližší informace k takovému zpracování budou vždy uvedeny u daného souhlasu.

  • Způsobem udělení vašeho souhlasu závisí na typu služby či nabídky, kterou hodláte využívat. Text souhlasu s potřebnými informacemi může být k dispozici na našich webových stránkách, u pravidel spotřebitelské soutěže, u online služeb, na profilových stránkách jiných platforem (např. sociálních sítí), na našem internetovém obchodu, atd. Vždy pozorně čtete veškeré informace vztahující se k vašim osobním údajům.

   Všechny výše uvedené údaje poskytujete dobrovolně, nicméně v případě, že nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebude možné prodej zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu uskutečnit, nebude možné poskytnout příslušnou online služby, zajistit účast ve spotřebitelské soutěži, informovat vás o nových výrobcích a další výše uvedené účely.

   Souhlas, který jste nám dobrovolně poskytli, můžete kdykoli odvolat.

   Současně shromažďujeme písemnou či telefonickou komunikaci mezi vámi a společností L´ORÉAL týkající se vašich reklamací produktů či služeb, vašich dotazů na dostupnost či kvalitu výrobků, atd.

   V neposlední řadě zpracováváme vaše data pro technické účely a zajištění bezpečnosti zpracovávání vašich osobních údajů na našich webových stránkách i jiných místech zpracování vašich osobních údajů ve smyslu tohoto Prohlášení.

   V případě, že se vaše osobní údaje změní, neprodleně nám to sdělte, abychom zpracovávali vaše osobní údaje vždy v aktuální podobě.

 3. JAK DLOUHO DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro dosažení daného účely. Doba zpracování je uvedena v textu souhlasu, je-li zpracování založeno na získání vašeho souhlasu.

  V případě, že využijete služby našeho internetového obchodu, budeme zpracovávat vaše osobní údajů po dobu vyřízení vaší objednávky a doručení zboží na vámi požadovanou adresu. V případě, že se na nás později obrátíte s reklamací zboží, můžeme vaše osobní údaje používat po dobu vyřízení takové reklamace.

 4. SHROMAŽĎUJEME VAŠI IP ADRESU A POUŽÍVÁME COOKIES?

  Když navštívíte naše webové stránky, můžeme používat soubory cookies, což jsou malé soubory písmen a čísel stažených na vašem počítači, pokud použijete naše stránky, případně jiné technologie, které automaticky zaznamenávají zejména následující informace:

  • technické informace, včetně vaší IP adresy, přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, identifikátor zařízení, umístění a časové pásmo nastavení, operační systém a platforma, čas odezvy stránky a chyby při stahování;
  • informace o vaší návštěvě příslušné webové stránky a o produktech či službách, které jste si prohlíželi;
  • délka vaší návštěvy na příslušné webové stránce.

  Budeme hlavně používat soubory cookies, abychom vás rozpoznali, když příště navštívíte naše webové stránky a abychom zobrazili obsah, který odpovídá vašim zájmům a potřebám.

  Internetové prohlížeče jsou obvykle ve výchozím nastavení cookies, ale to můžete snadno změnit úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Vezměte však, prosím, na vědomí, že pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, nebude pravděpodobně možné použít některé části našich stránek.

  Více informací o cookies najdete zde.

 5. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

  Vaše osobní údaje používáme především proto, abychom vás informovali o našich nových výrobcích a značkách, abychom poznali váš názor na ně, abychom vám umožnili využívat či sdílet online obsah na našich stránkách, abyste se mohli účastnit našich spotřebitelských soutěží a abyste mohli nakupovat naše výrobky na našich internetových obchodech.

  Vaše osobní údaje také používáme ke zlepšení vaší digitální zkušenosti na našich stránkách: abychom pochopili vaše zájmy o našich stránkách a jejich obsahu, abychom spravovali váš online účet, abychom, pochopili vaši reakci na naše činnosti, abychom zajistili, že jsou vám naše stránky prezentovány co nejefektivněji.

  Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro marketingové a obchodní účely, abychom znali váš názor na naše výrobky a služby, abychom lépe pochopili vaše potřeby a nabízeli vám produkty, které hledáte či které potřebujte.

 6. JAKÝ MÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍCH ÚDAJŮM?

  Vždy nás můžete kontaktovat prostřednictvím pošty, emailu nebo telefonicky, abyste zjistili, jaké údaje o vás zpracováváme. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže v tomto Prohlášení.

  Pokud zjistíte, že jsou informace, které o vás zpracováváme nepřesné, neúplné nebo nesprávné, můžete po nás požadovat jejich okamžitou opravu či doplnění.

  Můžete také vyjádřit nesouhlas s použitím vašich osobních údajů či odvolat váš souhlas s poskytnutými osobními údaji.

 7. SDÍLÍME VAŠE INFORMACE?

  Chtěli bychom vás ujistit, že společnost L´ORÉAL zpracovává vaše osobní údaje pouze prostřednictvím těch osob, které je potřebují znát k tomu, aby vám byl náš výrobek doručen, abyste obdrželi tzv. newsletter či aby vám byla doručena jiná služba dle tohoto Prohlášení.

  Není-li v tomto Prohlášení uvedeno jinak, můžeme sdílet vaše informace s osobami ve skupině L´ORÉAL v nezbytné míře, zpravidla v agregované podobě a pro statistické účely či pro účely reportingu nebo s poskytovateli našich služeb (například naše webové, digitální či marketingové agentury) pro výše uvedené účely, avšak pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné k plnění úkolů, které jim byly svěřeny a na základě příslušné smlouvy.

  V případě, že využijete náš internetový obchod, výše uvedené informace budeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří se podílejí na realizaci tohoto internetového obchodu. Jde zejména o poskytovatele platebních a přepravních služeb, kterými jsou společnost SCHENKER spol. s r.o., IČ: 615 00 780 a PayU S.A., registrovaná v souladu s právem Polska, se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 se kterými spolupracujeme na základě písemných smluv a kteří se zavázali používat vaše osobní údaje pouze k výše uvedeným účelům a po nezbytnou dobu.

  Vezměte prosím na vědomí, že striktně vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb používali vaše osobní údaje pouze ke stanoveným účelům a na základě smlouvy. Požadujeme, aby tito obchodní partneři vykonávali veškerou činnost v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a aby věnovali velkou pozornost důvěrnosti vašich dat.

 8. KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

  Vaše informace jsou uloženy buď v našich databázích nebo v databázích poskytovatelů našich služeb.

  V některých případech, a zejména z technických důvodů, tyto databáze mohou být uloženy na serverech umístěných mimo zemi, ve které jste vaše osobní údaje původně poskytli (včetně mimo Evropské unie), to vše v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 9. ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?

  Zejména s ohledem na mezinárodní rozměr L'ORÉAL Group, jejíž je L´ORÉAL součástí a s cílem optimalizovat kvalitu služeb, výše uvedené zpracování údajů může zahrnovat i přenos osobních údajů mimo Českou republiku, výjimečně i mimo země Evropského hospodářského prostoru. Ujišťujeme vás, že takové přenosy podléhají našim přísným kontrolám a jsou prováděny v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu se stanovisky příslušných úřadů.

  CO JE TO „OS“?

  Vezměte prosím, na vědomí, že obchodní sdělení, prostřednictvím kterých vás budeme informovat o našich nových výrobcích, značkách a službách budou vždy řádně označena s tím, že v případě SMS či MMS obsahující obchodní sdělení, mohou být zprávy označeny písmeny “OS” jako obchodní sdělení.

 10. JSOU VAŠE DATA V BEZPEČÍ ?

  Naším cílem je vždy zpracovávat vaše osobní údaje bezpečně s využitím všech adekvátních prostředků moderních technologií. Z tohoto pohledu jsme implementovali vhodná bezpečnostní, technologická a organizační opatření, abychom zabránili jakémukoli neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům.

  Ve společnosti L´ORÉAL máme odborníky, kteří sledují zpracovávání vašich osobních údajů, odstraňují nesrovnalosti a navrhují zlepšení s cílem maximálně chránit vaše osobní údaje. Společnost L´ORÉAL vyvíjí maximální úsilí k tomu, že vaše osobní údaje byly náležitě a v souladu se zákonem chráněny.

  Pokud jste vyzváni k tomu, abyste si některou online službu chránili heslem, dodržujte pravidla pro bezpečnou tvorbu hesel a zajistěte, aby vaše heslo nebylo zpřístupněno neoprávněným osobám.

 11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

  Pokud byste chtěli zjistit, jaké osobní údaje o vás zpracováváme či pokud byste požadovali opravu, doplnění či odstranění některého osobní údaje, prosím, obraťte se na nás písemně či telefonicky. Registrovaní uživatelé našich internetových obchodů mají navíc přímý přístup ke svým osobním údajům a mohou proto případné opravy jejich údajů provést přímo na webových stránkách.

  Zároveň sdělujeme, že se ve věci zpracování vašich osobních údajů můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

  Kontaktní údaje jsou zde:
  Adresa: L´ORÉAL Česká republika s.r.o., Plzeňská 213/11, 150 00, Praha 5
  Telefonní číslo: +420 296 180 661
  Emailová adresa: obchod@urbandecay.cz

  Prosím vezměte na vědomí, že občas můžeme pozměnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na těchto stránkách.